Industrisamarbeten

Industrin har en stor påverkan på miljön genom den energi som behövs för processer. Många företag går idag över från olja till naturgas vilket också öppnar upp för användningen av biogas. ByDemand arbetar med att hjälpa kunder med den övergången genom att upprätta handlingar, riskanalyser mm.

För detta arbete samarbetar vi med Hå-Gas, Håkan Schoultz.